Historik

Historik

I samarbete med stadens yrkesskolor startade Stockholms Spårvägar i augusti 1963 Sveriges första inbyggda verkstadsskola vid ett kommunalt företag. Skolan startades först som ett experiment och efter 60 år, nu med facit i hand, kan man konstatera att det varit ett mycket lyckat sådant.

 

Verkstadsskola

Inom Stockholms Spårvägar hade diskussioner om att starta en egen verkstadsskola pågått en tid, men eftersom verkstadspersonalen inte slutade arbeta annat än vid sjukdom och pension, blev det just bara diskussioner. Behovet var inte till-räckligt stort. Detta ändrades när man förstod att det i slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet skulle bli många pensioneringar, vissa år upp till 30-40 personer vid en enda verkstad.

Skolstart

Skolstarten ägde rum i Hammarby och den första elevkullen bestod av nio elever som fick chansen att genomgå en gedigen treårig verkstadsutbildning med garanterad anställning vid Stockholms Spårvägar, om man inte misskötte sig.

Utbildningen då

När man 1968 började få problem i och med att spårvagnarna försvann och att det fanns 100 man för mycket i verkstäderna, löstes problemet genom att bygga kiosker och låna ut folk till andra verk. Högkonjunkturen i början av sjuttiotalet gjorde det svårt att rekrytera folk utifrån och elevantalet utökades successivt upp till 56 elever samtidigt som utbildningen blev tvåårig. Under åttiotalet samarbetade SL med tre gymnasieskolor och utbildningen var indelad i två linjer; en fordonsteknisk och en verkstadsmekanisk. Valde man den verkstads-mekaniska fick man sedan bland annat välja mellan att arbeta med tunnelvagnar, VVS eller rulltrappor. Om man istället valde den fordonstekniska linjen kunde man välja maskin-mekaniker som ledde direkt till att bli bussreparatör. Då bestod utbildningen av 40 stycken olika kurser förlagda på tre år som ledde till en mängd olika möjligheter som servicetekniker. Förmånerna var i stort sätt desamma som tidigare: gratis SL-resor och betald praktik, men Tågia kunde inte på samma sätt garantera arbete även om det fanns stora möjligheter för några att få anställning vid Tågia. Många elever har under årens lopp genomgått utbildningen vid skolan och ett flertal finns kvar på Tågia - nuvarande MTR/TBT. På 80-talet samarbetade skolan med två andra skolor, dels Huddinge Gymnasium, en ettårig kurs i industriell elteknik, ett samarbete som slutade 1991 och dels S:t Eriks Gymnasium där samarbetet pågick fram till 2010. 1989 startades en tvåårig linje för industritekniker med möjlighet till ett påbyggnadsår, vilket var starten till dagens treåriga program. Den sista verkstadsskoleklassen gick ut 1990 och från 1996 är det en friskola som lever helt på den skolpeng de får.

Idag

Idag ägs skolan av Ludus AB som består av fyra delägare som också är anställda på skolan (krav för att få vara delägare) och de har har varit med och byggt upp skolan till det den är idag.

Hösten 2016 startade skolan upp ett nytt program, El- och energiprogrammet. 

Skolan har sen några år tillbaka utökat klasserna och tar i dagsläget in 24 elever varje år på el- och energiprogrammet och industritekniska programmet. Men vi ser det som viktigt att inte expandera för mycket då litenheten och gemenskapen är något som personalen och eleverna värdesätter stort. Skolan arbetar för att integrera ämnen med varandra för att skapa en  helhetssyn och djupare förståelse för hur allt hänger samman. Det är numer  ca 15 personer som har olika uppdrag och anställning på skolan: rektor, bitr.rektor/spec.ped, administratör, hela elevhälsan, apl-ansvarig och skolans anställda lärare. 

Från och med läsåret 2021 har skolan ha ännu ett program - Hantverksprogrammet, inriktning guldsmed. Vi tar endast in 5 elever på denna inriktning.