GDPR

Information till elever och vårdnadshavare angående Dataskyddsförordningen (GDPR 2018-05-25) och vår behandling av personuppgifter