Våra program

Skolan är liten och har endast tre gymnasieprogram:

 • El- och energiprogrammet - energiteknik

 • Industritekniska programmet - driftsäkerhet och underhåll

 • Hantverksprogrammet - guldsmed (från och med läsåret 2021)

El- och energitekniska programmet


Inriktning energiteknik

 • Datorteknik

 • Praktisk ellära

 • Allmän automationsteknik

 • Elkraftteknik

 • Mekatronik

 • Energiteknik

 • Förnybar energi


Alla elever på elprogrammet går ut som energitekniker och drifttekniker. Du läser även elkraftteknik och får då möjlighet till få B-auktorisation om du arbetar med el i två år efter avslutad gymnasieutbildning.

Läser du till energitekniker kommer du per automatik läsa in grundläggande högskolebehörighet (engelska 6, svenska 2 och 3) och även matematik 2. Du kommer med andra ord att få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, utan att läsa utökat. Eleverna som får godkänt betyg i kurserna energiteknik 1 o 2, förnybar energi och praktisk ellära får dessutom även behörighet i fysik1a eller fysik 1b1+1b2.

Skolan kommer under årskurs 3 erbjuda dig praktikplats på bl.a. Stockholm Exergi, IKEA, Stockholm Vatten.

Poängplan - se här

Industritekniska programmet


Inriktning driftsäkerhet och underhåll, profil spårbunden trafik

 • Praktisk ellära

 • Mekatronik

 • Sammanfogning

 • Svets grund

 • Produktionskunskap

 • Industritekniska processer


Alla elever på industritekniska programmet går ut som servicetekniker. Här kan man välja om man vill fördjupa sig i sitt yrke och läsa Fordonsteknik och mer svets i åk 2 och åk 3, eller om man vill välja att läsa grundläggande högskolekompetens (Sv2/Sva2, Sv3/Sva3, En 6 - plus Ma2 som bonus). Du kommer med andra ord att kunna få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, utan att läsa utökat. Du erbjuds även Heta arbeten i åk 3.

Du kommer att ha ca 30 veckors betald praktik under åk 3. Skolan erbjuder dig praktik på bl.a. MTR, Arriva, Euromaint.

Poängplan - se här

Hantverksprogrammet

Inriktning guldsmed


 • Hantverksteknik 1, 2, 3 osv

 • Material och miljö

 • Entreprenörskap

 • Tradition och utveckling

Alla elever på hantverksprogrammet går ut som guldsmed. Här kan man välja om man vill fördjupa sig i sitt yrke och läsa Formgivning i åk 2 och åk 3, eller om man vill välja till grundläggande högskolekompetens (Sv2/Sva2, Sv3/Sva3, En 6) . Du kommer med andra ord att kunna få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, utan att läsa utökat.

Skolan kommer att erbjuda dig 15 veckor APL på företag i och runt Stockholm. Som guldsmed arbetar du i olika material som tex silver och guld. Du designar egna smycken eller lagar och reparerar smyckens om gått sönder.

Efter avslutad gymnasieutbildning kan man efter ett års lärlingsplats ansöka om gesällprov för att få sitt gesällbrev.


Poängplan - se här