Våra program

Skolan är liten och har endast tre gymnasieprogram:

 • El- och energiprogrammet - energiteknik

 • Industritekniska programmet - driftsäkerhet och underhåll

 • Hantverksprogrammet - guldsmed (från och med läsåret 2021)

El- och energitekniska programmet


Inriktning energiteknik

 • Datorteknik

 • Praktisk ellära

 • Allmän automationsteknik

 • Elkraftteknik

 • Mekatronik

 • Energiteknik

 • Förnybar energi


Alla elever på elprogrammet går ut som energitekniker och drifttekniker. Du läser även elkraftteknik och får då möjlighet till få B-auktorisation om du arbetar med el i två år efter avslutad gymnasieutbildning.

Läser du till energitekniker kommer du per automatik läsa in grundläggande högskolebehörighet (engelska 6, svenska 2 och 3) och även matematik 2. Du kommer med andra ord att få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, utan att läsa utökat. Eleverna som får godkänt betyg i kurserna energiteknik 1 o 2, förnybar energi och praktisk ellära får dessutom även behörighet i fysik1a eller fysik 1b1+1b2.

Skolan kommer under årskurs 3 erbjuda dig praktikplats på bl.a. Stockholm Exergi, IKEA, Stockholm Vatten.

Poängplan - se här

Industritekniska programmet


Inriktning driftsäkerhet och underhåll, profil spårbunden trafik

 • Praktisk ellära

 • Mekatronik

 • Sammanfogning

 • Svets grund

 • Produktionsteknik

 • Industritekniska processer


Alla elever på industritekniska programmet går ut som servicetekniker. Här kan man välja om man vill fördjupa sig i sitt yrke och läsa Fordonsteknik och mer svets i åk 2 och åk 3, eller om man vill välja att läsa grundläggande högskolekompetens (Sv2/Sva2, Sv3/Sva3, En 6 - plus Ma2 som bonus). Du kommer med andra ord att kunna få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, utan att läsa utökat. Du erbjuds även Heta arbeten i åk 3.

Du kommer att ha ca 30 veckors betald praktik under åk 3. Skolan erbjuder dig praktik på bl.a. MTR, Arriva, Euromaint.

Poängplan - se här

Hantverks-

programmet

Inriktning guldsmed


 • Hantverksteknik 1, 2, 3 osv

 • Material och miljö

 • Entreprenörskap

 • Tradition och utveckling

Alla elever på hantverksprogrammet går ut som guldsmed. Här kan man välja om man vill fördjupa sig i sitt yrke och läsa Formgivning i åk 2 och åk 3, eller om man vill välja till grundläggande högskolekompetens (Sv2/Sva2, Sv3/Sva3, En 6) . Du kommer med andra ord att kunna få en yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet, utan att läsa utökat.

Skolan kommer att erbjuda dig 15 veckor APL på företag i och runt Stockholm. Som guldsmed arbetar du i olika material som tex silver och guld. Du designar egna smycken eller lagar och reparerar smyckens om gått sönder.


Poängplan - se här