Introduktionsprogram

Om du inte har lyckats att få betyg i alla ämnen i grundskolan kan du söka introduktionsprogram.

Vi har fem sökbara introduktionsprogram med några få platser där vi kan erbjuda tre grundskoleämnen - svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik:

Du läser med det nationella programmet och utöver de kurserna som ingår där, läser du dina grundskolekurser på eftermiddagarna. Detta gör att du lätt kan glida över till det nationella programmet om/när du har klarat dina grundskolekurser såsom ma, sv och/eller en.

Har du frågor ring gärna Cecilia Sjöström, rektor, 070-1622141 annars söker du via Gymnasieantagningen. www.gyantagningen.se