SPV-klass

Specialpedagogisk verksamhet, SPV, med industritekniska programmet som inriktning på TS-gymnasiet är en utbildning för dig som har dokumenterat specialpedagogiskt stödbehov och behöver en anpassad studiemiljö. 

Vi har två sökbara utbildningar - mot nationella programmet och mot yrkesintroduktion.

För mer information kontakta vår biträdande rektor och specialpedagog:

 Gunnel Jonasson 070-162 2139 eller gunnel.jonasson@tsgymnasiet.se